6.23.2012

Mga Bika sa Buak nga Kaang


(ang mga bika nga nagpasad ning asoteya
mga tipaka sa napulpog
nga buhilaman sa mga bulak
Karon ang pagkahugpong kanhi
sa mga gamot sa miukiok nga pagpakabuhi
maoy mga tumpag sa buak nga bantayog
Nagpasad ug nagpasad
nga gitilapan sa nagkapal nga mga abog)

Ang tingusbawan nga giluyong sa hangin
ug nga sa kalinga sa pagpasibaya gipadpad
angayng itisok sa kaang
Ang pagpangandoy ang pagdamgo mao bay
pagpanglipang sa Bulaknong Handurawan?
Kon mapusgay man gani ang salamin
sa mga bituon hagoka ug salingkapaw da
ang pagpiyong sa mga nagdibuhong mata

(ug ang mesitera maoy umol sa mga kamot
sa Arte sa tawhanong kulit
alang sa mga matahom ug mahumot
Ah ang kaanyag usahay magtipig kalaksot
nga mogun-ob sa kastilyo sa kahimungaya
sa nagsapnay ug naghapa kaniya
Ang palad nga nag-amoma
kagiwan sa iyang pagka-maaghopon)

Ang hardin lakdan sa mga anino sa tuig
ug mao na lamay magtipun-og ang mga tipik
sa nanglabay nga kasaysayan
sa hudyaka sa mga senyoritang kabulakan
Ug ang Kaang--- (nga obra maestra kanhi
sa Kinaiyanhong pagsapnay sa
Buhilamanong Arte)--- mao na lamay
nagkatagkatag nga mga Bika!


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
ALBICALARIVI Poetry Group
BATHALAD 7
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
BATANLAK Nomads
Palm Harbor, Florida, USA