2.20.2011

kaagi sa usa ka iring sungkaban nga gilakdan sa bulan


naay minyak nga nag-agulo
ilawom sa kaldero nagpatulo
sa luha;

gikawras sa iring ang itom
nga kaldero talumtumon
sa agiw;

dihang dayag ang hayag
sa bulan pinakurat
nagpaila sa kakiat
nagpasalipod sa gapnod
ang kinhason nga tanod.

unya mihapa ang iring
nagkamuritsing sa iyang iniring
kay basin unya sakpan
sa kahayag sa bulan

ting ting ting puling
lagpot bilat iring ....
bagutbot sa bulan samtang
naglakad sa iring.

--VALDAPH