2.11.2011

sa dihang nausab ang huros sa hangin


(alang sa kanhing higala)

samtang padayong nagtuyok
ang orasan sa tumoy ning dalan
padayon sab nga nangahulog
ang mga baso nga gibitay

ug nagpasad ang mga buak nga bildo
sa gilaktan mong dalan.

ang mga tiil nga walay tsinelas
angay nga magbantay
sa nangakupog nga bildo
nga naghuwat lamang og biktima

ug andam mosamad
sa mga lapalapa nga magtanga.

--PIERO ALDAYA
Lungsod sa Carcar, Sugbo