2.16.2011

Usa ka Tasang Gugma


Unsaon pagtempla sa usa ka tasang gugma
sama sa 3-in-1 nga coffee?
Una, pag-andam og usa ka tasa
sama kadako sa tagayan
og bahal sa imong lolo
Dayon buboi sa init nga gakos,
Sambongi og usa ka kutsara nga hawok
Ug timplahe sa tam-is nga pahiyom
Kutsaraa gihapon
Kusawa, kahuga sa stirrer
Ayaw sa dayon imna, paabota ang pila
ka gutlo, aron di ka mapaso
Hinay-hinaya og tungab ayaw kas-aha,
aron inanay ra sab nga mahubog
Ang dughan mong naghagtob-hagtob.

--GEE FAMILGAN
Argao, Sugbo