2.03.2011

Kon Pananglit Imo Akong Yam-iran


Pananglitan di nako nimo tagdon
Pilion kong mahigugma sa yuta
Igasa ko nalang kaniya ang gugma
Ug mahimong tanom nga motubo sa kasakit
Nga bisbisan sa luha sa langit
Iyawat, mamunga kinig kalipay

Kay ako makat-on ra nga mohangad
Aron akong makawat ang kahayag
Ug sa mangitngit kong dughan, magadam-ag
Moginhawa sa kasingkasing nga mopukaw
Sa pagyam-id sa imong mga mata kanako
Ug ang akong kalag di na unya magabakho.

--THERESE MAE FAMILGAN
Dakbayan sa Sugbo