1.15.2012

BALAKISAW: SENOR SANTO NINO SONETO


Ikaw ang tuburang agianan
Sa kaayohan ning kinabuhi
Sa kalinaw maoy gigikanan
Sa mga milagrong nanagsuhi

Tabang palihog pagpas-an sa krus
Taliwala sa daghang pagsulay
Pagduhaduha, lubos pag-antus
Paminaw sa among mga laylay

Sa pagpuasang pag-inusara
Lig-ona king pailob ug gugma
Maaghopong palad mo bukhara
Tugtoga balaanong saloma

Batang Diyos, kami nagasangpit
Panalangini nga mahalangit!


--MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA