1.13.2012

SEBU


I
Maputli ang tanan karong gabhiona---
sa akong panghunahuna---
milabay ang mga tawo
nga nagbaktas padung sa simbahan
dinuyogan sa bagting sa kampana---
milabay ang mga sakyanan
nga dunay managlahing porma
ug sukod
nag miserbatos ilang irihis nga pito---
samtang ako milabay
sa managhinigugmaayng
nag-away pagawas
sa ilang relasyon
sa usa ka ngitngit nga eskinita
paingon sa balay
kon asa ang mga katigulangan
nagdulag baraha
hangtod sa kaadlawon---
samtang ako milabay
sa mga kahoy nga nagsalsa
sa huyuhoy sa kagabhion
milugpot, mikagot---
mga kiatang bata
miagik-ik, misutoy
sulod sa ngilit
sa eskina
mitago sa kaugalingon---
nagpahinumdom kanako
kon unsay angayang bation
sa usa ka bata . . . .

II
Duha ka ulitawo ang migawas sa barberohan
nga dunay managsamang buhok:
labong ug kulot---
basa sa pamada
daw nagsinaw---

III
samtang ang tigulang nga gisiog bistida
miablis basurahan
mihingos ug miubo---

IV
ang abohong iring milayat
migawas sa lata ug mipatim-aw
sa kalibotan
nanawag
gamit ang usa ka kahidungang lengguwahe---

V
samtang ang mga lalaki sa balay-bulakan
migunting sa tunok
gikan sa pula ug puting mga rosas
alang sa balaang panaghiusa
sa duha ka wala hiilhing tawo.

VI
Ang naglinya nga sulo
nga mao untay moiwag sa dalan
yamo---
patayng dagitabyanong kahoy---
ilang mga wayr
gipanglaslas intawon.

Ato na seguro ning
pamutlon uy!

VII
Gubaong mga balay
kahagsaon
naglinya
siradong mga bentana
beldo ug lipak, sirado!
tabon alang sa matang mahilabtanon---
Usa ka kabalayang
lawom sa pagpahulay.

VIII
Samtang ang baho apan
tam-is ug pamilyar nga alimyon
mihungaw
sa minaomao nga kanal---

IX
ug ang hugawng tubig
midagan paingon sa sapa . . . .

X
Bungbong nga tugob sa dibuho
lunhaw, pula---
imahe sa mga katingalahan . . . .

XI
Ang buwan anaa sa taas
lingin
puti susamas rosal
mitipon sa kaputli ug kahugaw---
way timbang---
gikan sa atong panlantaw---

XII
samtang ang mga bituon mikislap
aron makaamgo kita
nga dunay lahi, dunay dili matugkad
layo sa atong gabok nga pagsabot . . . .

XIII
Usa ka pundok sa langgam
miugtak sa kaputong
ngano dili makab-ot
ang lapad nga langit nga mihabol
sa kinatibuk-an.

XIV
Maglipay sa imong mga adlaw, higala!
sa dili pa sila manuktoks imong pultahan---
ug ila kang sininaan
pahigdaon
sa usa ka katre
angay sa usa ka hari
gidesinsyong dunay bentana
bisan tuods katinuorang
dili na ka makalantaw sa gawas.

XV
Paminaw:
kining maong awit alang kanimo, inagak.
Ako kining gitangtangan sa kakuti
aron akong maawait ang iyang kayano---
Aron ikaw maminaw!
Kay unsa may kapuslanan sa usa ka awit
kon puno kini sa kahanap?
Karon paminawa ko---
pagsadya ug pagsaulog!


-DR. MELVIN CORTEZ
Sunny Hills, Talamban, Dakbayan sa Sugbo