1.15.2012

DELATAR NGA PAGMANEHO NGADTO SA LUNGSOD ARON PAGHULOG OG SULAT


(*Hubad sa "Driving To Town Late To Mail A Letter" ni ROBERT BLY)

Gabiing nag-snow ug tugnaw. Ang dako-dakong
Dalan way kisaw gitalikdan.
Ang gagimok nga snow mao ray bugtong naglihok.

Sa akong pagbukas sa ganghaan sa buson nabatyagan ko ang tigming puthaw.
Adunay pribasya nga gihigugma ko dinhi ning ga-snow nga kagabhion.
Nagmanehong palibot-libot, mag-usik-usik akog sobrang oras.


--MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
ALBICALARIVI Poetry Group
BATHALAD 7
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
BATANLAK Nomads
Palm Harbor, Florida, USA