1.05.2012

Pakighinabi sa Aso


Pananglit bungol ang hangin sa imong kangitngit
ug ang kalit nga pagluom sa dag-om nga higayon
matuboag pako, ania ako
para mosugat kanimo.
Takos ug andam nga mamahimong
sirbato sa imong pagkakugang.
Ang ginhawang nagtuyok nga moalam-alam
Sa sinaw ug sandayong.

Ako kini, ang anghel ug ang demonyo.
Ang puting pak-an nga gilanlan
ug ang lagong sa kagabhion
nga nagpangitag lungag kasuksokan
konasa ang mga ngabil mopabadlis
sa dalus-os sa matang
gikabahong.

Sunda ako, amigo.


--BOBONG SANDAYONG
Lungag, Ermita, Cebu City