2.16.2012

ang bunga sa imong pag-ampo


(sa planta sa dakbayan sa naga)

ang aso nga miuban sa imong pag-ampo
nga maharuhay ang kinabuhi sa tawo
giyamyam sa imong awmon nga baba
milapos sa imong itom nga kasingkasing
hangtod diha sulod sa imong busloton nga baga
nanamilit sa imong ilong
ug migamag itom nga panganod
paspas nga mipandong
sa hapit-na-maupawng lasang
sa pusod sa bag-ong dakbayan.
nagsayaw-sayaw daw gikuyawan
nga may umaabot nga katalagman
ang gagmayng mga mananap
silang way laban nagkaguliyang
sa ilang nabulit-sa-abog nga pinuy-anan.
inubanan sa kusog, sunod-sunod niining panghupaw
kalit mingtulo ang inasidohang mga luha sa langit
ug gipanglamba ang dagkong mga punoan sa kahoy
nangabali lakip mga dagkong sanga
gipang-anod sa dakong bul-og sa baha,
ug nangakawot ang dagkong mga bato
gitakoban ang gagmayng mga pinuy-anan
nga duol sa pangpang ug bukirang balangay,
ug gipang-igo ang abogong atop sa balay
nagsawod sa itom nga tubig ang tagbalay
nabulingit ang batang nagngising naligo sa uwan,
ug ang mga troso sa ilegal nga mamumuo
gibanlas uban sa kusog nga bul-og sa baha
ug mihilam-os sa nagkamuritsing-sa-basura nga aping sa dagat.

--PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo