2.22.2012

PAGTUNOL SA SULO: DAAN NGADTO SA BAG-O


(1) DAAN
ALBICALARIVI POETRY GROUP
(Marso 21, 1964--- SWU Printing Press)

AL: ALlego; Mel; ALmagro, Urias
BI: BIrao, Romeo
CA: CAbungcal, Zosimo (P.S.K.)
LA: LAriosa, Ernesto
RI: Rigodon, Edfer
VI: VIllavito, Antonio

Sugod pito ka mga batan-ong kuyabog sa dagang
Nagsandugo sa ilang vers libre o rima perfecta
Tigpasiugda sa mga eksperilak pinulhoang
Pakimoderno sa natad sa Katitikang Bisaya

(2) BAG-O
BEBODOFILAMIMUVE Poetry Ensemble
(Pebrero 9, 2010--- Turtle's Nest)

BE: BEring, Jona
BO: BOnsocan, Romeo Nicolas
DO: DOrotan, Richel
FI: FIgues, Raul
LA: LAgunda, Kevin
MI: MIjares, Neile Genica
MU: MUnez, Glenn
VE: VElasquez, Cindy

Walong parnasong rebelde
Lantip dagang henerasyon
Masaarong literati
Sumusunod inspirasyon

-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA