2.14.2012

balakisaw: NGADTO SA TANANG ASAWA UG UYAB GIKAN SA TANANG BANA UG UYAB: DEKLARASYON SA WAYKAMATAYONG GUGMA


(sukad sa Pebrero 14, 2012 hangtod sa kahangtoran)

KON WA MO UGALING

MAG-UNSA NA KAMI?

HAPPY VALENTINE' S DAY

KITAKITS PA DARLING


-MEL M. ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA