2.06.2012

hubogabii


paghukas kay yarokon
ang nektar sa katahom
kaputli ug kahambon

darling gasapinday na
ang nagtandayng saluma
pasudla na king gugma


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa