4.10.2012

BALAKISAW: HUDAS 3:16


Tawo-tawo sa kahumayan
ang ilang gilansang sa krus.


-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo