4.18.2012

haya


andam nang bilaran ug sugdan ang siyam ka gabiing pangadye sa akong patayng kasingkasing. kinahanglang dili ukbon ang itom nga kuwadradong lungon diin sulod niini ang nagkadugong kasingkasing nga gipatong sa unlan. gi-murder ang akong kasingkasing sa di-na-takos-ngalan nga linalang. ang tanang mamilar kinahanglang magsadya ug way kataposan ang kalipay. dili na kini misahan, idiretso na lang sa menteryo. ibundak ang lungon sa gikawot nga lima ka dupa. takoban og yuta. biyaan. ug kalimtan.

inig ka gabii sa lubong, lahos sa balay sa di-na-takos-ngalan nga linalang. gihaya na ang patayng lawas niini. didto, ang tanang mamilar kinahanglang magsadya ug way kataposan ang kalipay.

-PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo