4.30.2012

lamano ug pakpak


Lamano: Duha ka kamot sa duha ka tawo
Nga usag-usa may duha ka kamot, tuo ug wala;
Kon ang nanagpig-itay tuo o wala ba---
Kini dili mao ang kabililhon; ang angayng
Sukdon mao ang kainit sa duha ka palad
Nga buot mokumkom sa lima ka tudlo sa usag-usa ---
Kon ang mga dagaang nga nagkadaitolay
Nagagikan ba sa mga lanot sa kasingkasing
Nga wagas, tiunay ug hamili; dili sa gium-om
Ug giigang nga mga singot diha sa nagkalidades
Ug nagkayamukat nga mga badlis sa palad
Nga nagpakaaron-ingnon... nagpakaaron-ingnon...

Pakpak: Duha ka kamot sa usa ka tawo
Nga may usa ka tuong kamot ug usa ka walang kamot
Nga nanagpingkiay, nanagtambolay sa usag-usa ---
Samtang ang Mananaog sa Kabantog nagsaka
Sa entablado sa pagpasidungog--- Dinhi, ang labing
Mahinungdanon dili mao ang kalanog o kasipa sa mga
Dalugdog, kondili ang kamatinud-anon sa paghayon
Sa mga abaga aron mahakgom ug maugom sa duha ka
Palad ang mga hinagtok sa duha ka sapatos

Didto sa plataporma... sa plataporma...
Lamano ug Pakpak: Duha ka kamot sa duha ka tawo,
Duha ka kamot sa usa ka tawo--- Ang tuo modawat
Sa tuo, ang wala sa wala; Ang tuo mountol
Sa wala, ang wala sa tuo: Apan, kini sila mao
Lamay mga lamas ug pahumot sa taob ug hunas
Nga dula sa kinabuhi; kansang dikabakikaw
Sa nanagsingki nga mga tudlo dili masundog sa
Sugamak ug hinayak sa duha ka tiil sa nagdagan
Nga Dumuduong Panahon...!


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Putat, Tuburan, Sugbo, Pilipinas