12.18.2011

Ako nagbaklay sa baybayon uban ang Diyos


Ako nagabaklay sa baybayon uban ang Diyos
ug bisan dili nako sija ihigkita o mahimamat man lang
(gawas unya sa akong kamatayon puhon)
nagatuo ako nga anaa sija nagabantay kanunay kanako.

Tungod kini sa balod nga napunay og kawhat sa akong mga tiil
ug sa huyuhoy sa maabugnawng hangin nga arang gajong mihaplos sa akong panagway
ug sa mga yanong butang nga dayag apan lisod mahimatngonan sa kadaghanan...

Malipajon ako uban kanija dinhi sa lagkaw daplin sa dagat

hain akong makita ang daghang langitnong linalang ug ubang mga balaang binuhat.


--SAINT CIRIACO
Handayan, Jetape, Bohol