12.19.2011

BALAKISAW: Sendong


Ang mga humod gipadpad balak nilang Marlo Geocallo
ug Padre Jonecito Saguban giitsa-itsa sa salbahis
naghaguros hangin ulan baha lumpagyuta
Didto sa Iligan ug Cagayan de Oro ang mga inosenteng
nahinanok sa gidamang kaadlawon gilumsan sa ilang
gadanguyngoyng hagok samtang nangligdas
sa huyonghuyong sa katalagman nalubong sa bangungot
malupogong kalapokan Inigpanikaysikay sa buntag
kinahanglang dakpon bitayon o punggotan si mamumunong
Sendong


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA