12.12.2011

CHIX NI BALDOMERO


(lagmit hinubad sa balak ni James Tate)

Si Day Bayoleta adunay sunoy nga labihan ka bagsik
nga wala nay mobisita hinuon niya. Gihigugma ni
Bayoleta ang sunoy ug ang sunoy nahigugma ni
Bayoleta, sama sa asawa. Diay pangas-a among
gilaag si Day Bayoleta dihang nipatighulog siyas
patag. Amo siyang gihimamat sa Turtle's Nest
ug nagtagay mi tibuok gabii. Ang nga'n kuno
sa sunoy si Baldomero, ug naghisgot siyang
Baldomero tibuok gabii nga kon wa ka masayod,
abi nimog iyang bana si Baldomero. Bisan ganig
kahibaw nako, abi gihapon nakog iyang bana
si Baldomero. "Gamika man tos Baldomero
ganihang buntag." "Sweet kaayo siya gabii. As in."
"Gwapohang Baldomero uy! Mura gyog si John Lloyd,
di ko kahunong og tutok niya." Gwapa gihapon si
Day Bayoleta ug makabuang gihapon ang gugma.
Pagpanguli, nanamilit na mi sa usag-usa, ug sa
kalit akong gituhak sa aping si Bayoleta, pero hinay ra,
kay ako nasayod nga siya naminyo na og sunoy,
ug ako kining girespetaran. Gilipay siya ni
Baldomero sa mga paagi nga dili nako kaya.
Puno sa bitoon ang langit, ang mga silop nanago
sa kasagbotan, Hay, kanindot mabuhi, tingali,
ug nangihi ko sa awto sa ngitngit
sa akong pribadong kangitngit.


--MARQUIS DE KINTOLIMBO
Moryomoryo, Sebu