12.25.2011

BALAKISAW: Sa Adlawng Natawhan sa Diyos sa Gugma


unta malamdagan Nija ang atong hunahuna
ug makapamalandong kita nga dili lang karon adlawa
angayang mahimong santo ang matag usa kanato.


--SAINT CIRIACO
Handayan, Jetape, Bohol