12.09.2011

Unsaon Pag-ihaw og Baboy


Una,
Ang duha ka pares sa iyang mga tiil, higti.
Kon moiwik man gani, pasagdi.
Ayaw hinumdomi ang nahitabo sa sako
Dihang gibitay ka kaniadto.

Ikaduha,
Iyang liog gulgola.
Ang binaid nga kutsilyo
Sa imong amahan ang gamita.
Tutok lang sa imong buhaton.
Ayaw paghunahuna nga laing tawo
Ang imong dunggabon.

Ikatulo,
Lapwai kini og tubig-init
Sa dili pa kiskisan sa balhibo
Ang iyang panit.
Mora lang god nig kadtong higayon
Nga giupawan ang imong igsoon
Tungod sa iyang pagkabigaon.

Ikaupat,
Hinay-hinaya paghiwa ang iyang tiyan.
Human kuhaa ang iyang tinai
Ug ginhawaan.
Ayawg hilak, batang-himi!
Dili na kini ang baktin sauna nga imong binuhi.
Karon karne na lang kini nga imong tadtaron
Para ibaligya sa merkado unyang udto
Samtang ang uban lutoon sa imong inahan,
Ihaon sa lamesa sa panihapon,
Usa ka sa mokaon.


--CD Borden
Mabolo, Dakbayan sa Sugbo