7.21.2012

BIOPSY


Ginong Pasyente Meldito,

        Kami malipayong nagtaho
        nga ang pulang bulok galiyok
        sa kinatawo mo dili kanser
        Ay lipstik lamang diay kini
        Poreso gikasubo namo
        ang pagputol sa imong ulok.


-NICK LOPEZ, MD
Kissimmee, Florida, USA