7.23.2012

mga taluto


Mga mananap nga abohon lamang
Nga mokamang-molusad sa ang-ang
Sa nanagtikyop nga kangitngit
Aron paghalok sa yuta sa langit

Usa ba ka ritwal pamatasan
Kon usa ba ka pangaliyupo?
Unsay anaa sa yuta nga wala sa
Langit? Usa ba kini ka pagtimbaya
Sa nahalangit ngadto sa nahayuta?

Kita nga ania na sa itaas
Makahunahuna pa ba sa gigikanang
Silong? Ug nahinulong kita
Sa pasunding sa mga ikogang
Mananap nga nanaghalog sa mga abog

Samtang ang mga lingganay sa orasyon
Mialingawngaw tadlas sa tigmi
Nga dughan sa lamparilyang kahaponon:
Ang mga mananap ang mga mananap
Sa kisame nanag-iyahay pagkanaog

Usa ba ka pagduko sa habog nga garbo
Kon usa ba ka matang sa pag-ampo?
Kayha usa lang ka pahinumdom nga:
Sa kagikang abog kita balik pauli


-MELQUIADES MAAMBONG ALLEGO, JR., MD
Palm Harbor, Florida, USA