7.09.2012

ha?


unibersal nga pulong nga pangutana
nga kahikurat nga kalit kahingangha


-melquiadito maambong allego, jr.,md
palm harbor, florida, usa