12.20.2010

#4


      ang kalayo                
dalag ang kahayag
         sa sinubong            kainit nga
                          mipaso, miduot
                ilawom sa               kalag. Ang
                         napuno sa mga
         lapida       naghulagway sa
                     gilubong
         gahapon            mga ngil-ad
                           semento ug bato
                  nag-alirong        dako, ug patay)
                                   mga kahoy
           atong gipangatkat              kita—unya
                             pa sa
               atong nabati           o bationon
                        sa bakanti
       panghunahuna
  
                 patay susama
                                      nato
         gidula nato          Asa na
                 ? Nausab
           ang tanan                      sa ngitngit
                     kita
                ug paghigugma     nibundak ang
                           tanan (ikaw
            —Namulak.

--CD BORDEN
Mabolo, Dakbayan sa Sugbo