12.18.2010

nangita sa kaugalingon


Gipangita ko si AKO
Kon unsa ang pagka-SIYA

Aron ukayon ang kamatuoran,
Mikagiw ko sa halayo
Gikatkat ko ang kabungtoran
sa kalasangan nangilyupo
Gisawom ko ang kadagatan
sa ukoy nakigminyo

Apan wa pa, wa pa gyod hikit-i
basin ugma damlag

--GEE FAMILGAN
Argao, Sugbo