12.16.2010

pahinungod sa history teacherimong baba naabot na sa Athens
gabatbat sa mga pulong nga gilubong
sa mga pantiyon sa kalimot


imong gikaykay ang menteryo sa kahilom
aron habwaon
ug banhawon
ang kalabira sa kagahapon
nga sa makausa gibilaran
sa mga Romanong nagbaraha

pwerti man ang imong libak ni Julius ug Alexander
wa ka mahadlok,
wa ka giungo o gidaman
di man pod sila maguol,
sila pay magpasalamat kay tungod nimo sila nasikat

imong baba nga nagbuwa-buwa
maoy nagtutho sa nag-ango-angong orasan
ug nagpabata sa tigulang nilang kasaysayan

--JESSREL GILBUENA
Santa Fe, Isla sa Bantayan