12.14.2010

kalainan sa balak nga tinemplahag beer ug gatas

sa pagbasa og balak
daw may antiyohos atong mata
nga ang grado mag-usab-usab
nag-agad kinsay gasuwat
sa atong gibasang balak.

hinungdan nganong
hanap ang balak
niadtong palahubog nga balakero
kay nakainom atong antiyohos
ug nahubog sa gitagayng mga berso.

samtang makadani
kadtong balak
nga giligoan sa tam-is nga gatas
kay nakainom atong antiyohos
ug himsog nga mibasa sa mga berso.

ang balak nga naghubog
sa atong antiyohos
dili dayon silotan sa salaod
nga di masabtan
kay basin lisoonon, tuyokonon
lag gamay atong antiyohos
aron masabot niini iyang kahulogan.

ug ang balak nga nagpainom
og gatas sa atong antiyohos
dili usab dayon hatagag ganti
kay basin makalumos ra kini
sa atong antiyohos
tungod sa kadaghang gatas
nga gisagol sa iyang balak
ug lupig pay hubog sa pagkailad.
basin way bitamina diay tang makuha,
apan dayabetes aduna.

--PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo