3.20.2012

BALAKISAW: Lenten Season: Ministro sa mga Tawo


(Alang sa akong humagbos, Lay Minister JACK ABANO sa St. Peter's Church
Bantayan, Sugbo)


Alagad sa Diyos, halili sa pari
Sulundong linalang, tadhang disipulo
Gasunod sa tunob sa gamhanang Hari
Gipanglukdo ang mga tunok sa ulo

Kinabuhi natugob sa sakripisyo
Gasubay sa dalan-dalan sa katarong
Way sapayan gitas-on sa edipisyo
Basta lunlon sa balaanong kaambong

Init ug ulan imohang gisagubang
Pagpangita sa langit dinhi sa yuta
Sa Labawng Maghuhukom unya atubang
Kasingkasing ug kalag migilak mutya

Padayon sa imong pagkahigugmaon
Taliwala sa nasaag isigkatawo
Lalang tahom damgo ug damang langitnon
Sa alampoanan ikaw ginabayaw!


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA