3.13.2012

Lukay


Sa kainit sa higayon, benditahan na nila ang lukay nga gipormag krus nga inig abot sa balay isuksok sa pultahan aron moabog sa mga maligno, wakwak, di- ingon-nato ug liti. Igkahuman, walay laing maukay kon dili ang mga hulagway sa kaban nga gilumotan samtang ang binignit ug biko sa kaha gitilaptilapan sa iring sungkaban ug ang mga tulumanon sa kiblat nga kahaponon nga gibituonan ni Nora Aunor aron mopasibya nga "Walang Himala!" ug posible sad nga makataghap og live show sa dalan diin si Kristo Bargayo mohunad na sad sa samad sa palad aron magpalansang alang sa tanang kalapasang giwagtang sa Mesiyas ug aron matuman na ang giatang-atangan sa tanan diin ang pagmuro sa Biyernes Santo makapaitom sa hilom nga Sabado. Inig ka ugma, kon di ka makakita sa imong itlog, kuhaa lang ang lukay nga imong gisuksok ug sa kainit sa pagkabanhaw mao kini ang idabdab ni Hudas nga sa makausa pa, nabuntagan sa dalan nagpaabot nga madakdakan sa tanang tampalasang nabug-atan sa kasal-anan.


-MARQUIS DE KINTOLIMBO
Moryomoryo, Sebu