3.28.2012

Pedophilia


Dimapugngang kaibog sa mga lapyo. Kahibudngang kompulsyon
pantasya alang sa mga inosente birhen hambon angheles presko
bag-ong haon. Bigaong pagpaniplat sa mga biyoos binhi putot
kuyabog. May nipis linyang utlanan sa moral legal nga tulubagon
obligasyon. Adunay nakigtipontipon nga mga sicko yabag weirdo
uban kanatong gakumpiyansa lang nagmatag buntag wamagdahom.


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA