3.05.2012

Yelosayaw


(kang michelle kwan)

nagkintokinto dailos sa yelo
nagkapakapa a la kabakaba
sayawpares tugahala
tahoming arte mibuylo


-mel maambong allego, md
palm harbor, florida, usa