3.31.2012

Mga Tuki sa Tan-awan


Sa asang paraiso man ang inyong kagikan?
Sa asang gasang man ang inyong gidak-an?
Sa inyong pagtunga ubay ubay kaming nangalipay
Sa inyong pagtunga ubay-ubay ang among nakaila
Unta adinhi nalang mo magpakalipang
Unta adinhi nalang mo magpakatigulang.

Sa among kakabos nakita ang dakong paglaom
sa kapunawpunawan daw nagkahayag nga kaugmaon
Kamo ba ang instrumentong gipaabot sa kahitas-an
Kamo ba ang makapabag-o sa among kahimtang
Andam kaming mosiksik sa imong gikinahanglan
ug andam mopanalipod sa imong kalikupan

Takulahaw lang miuswag ang among baryo
Ubay ubay ang gibubo nga mga proyekto
Mapasalamaton kami sa imong kaayo
Mapasalamaton kami sa katingalahan mo
Bisan Kahadlukan ang imong gidak-on
Kalipay namong mga adbentyuristang magpaduol

Sa kanhianyg panahon pa ang inyong pagpakita
Sa ngadto ngadto giisip kamong higala
Kalipay man namo ang pag-atiman ninyong tanan
Ug ang pagpangita sa inyong panginahanglan
Molungtad ba'g Katuigan ang atong pagkauban
O dawaton ang kalit unya ninyong pagkahanaw


-AURELIO ELISEO
Cobong, Oslob 6025, Cebu