3.21.2012

Linog


Karong taknaa nangalumpag
ang lawak sa iyang hunahuna
kay giagihan kini og linog
gikan sa iyang dughan.

Gahapla ra siya sa kama
samtang nangahugno ang tanan
niyang nangakit-an, ug igo ra siya
nagkab-it sa bukton nga iyang

giabiabi ining mubo nga higayon.
Wala siyay mabuhat kondili mag-agwanta
taman sa kataposan nga takna
nga inig kalma sa kino

puniton niya ang mga tinumpag,
susama sa iyang bistida ug bugkos
nga gihalad sa mga minahal
nga maoy makahamong

kining matang sa katalagman.

-OTENCIO B. MAUTGANAN JR.
Cagayan de Oro