3.13.2011

kataposang eskina sa langit


ayaw kabalaka
gisab-it ko
pako sa anghel
sa imong bukubuko 

biyahe ngadto
sa kataposang eskina
sa langit

subaya
kanang bituon
sa udtong tutok

nga iyang kahayag
bughaw ang bulok

kon maabot
ka na didto
sa kataposang eskina
sa langit

ayaw kalimti
mobalik
ka pa ning 
atong nahimutangan

sa imong pagpauli
subaya ang panaw
sa pikas dalan
ning uniberso

inig abot
nimo dinhi
naog sa imong
gisakyang panganod
huboon ta ang pako
sa imong bukubuko

ako na say sakay
ako na say may pako

huwata ko
sa akong pagbalik
ug iuli nato
ang gihuwaman 
tang pako sa anghel
sa tag-iyang
anghel

dayon
suwayan natog adto
ang kataposang eskina
sa langit

dungan natong lakton
ang kataposang eskina
sa langit

--PIERO ALDAYA
Lungsod sa Carcar, Sugbo