3.29.2011

Bentana


Sa bentana,
Gilantaw ko ang kalibotan:
Mga bulingit nga bata nagdula
sa gubot nga kadalanan,
Samtang ang pari mikanta
ug nagwali sa atong kaluwasan
Sakit ug wala pay sulod
ang ilang mga tiyan.
Gitahi nako ang gisi nga bestida
panagang sa bugnawng gabon
Nga inanayng miduot sa kabukogan
ug milakra og abohon
Dinhi sa akong kasingkasing.

Sa bentana,
Gilantaw nimo ang kalibotan:
Mga sulat para sa hinigugma
wala natiwas -- gikalimtan --
Susama sa planong kausaban
sa gobyerno,
Ang paghimo og langit
sa kalibotanhong impyerno.
Iisa ang kamot!
Ayaw na pagmug-ot!
Andama ang kaugalingon
sa katilingbanong ping-ot!
Dili na hapit kaginhawa, hala!
Pagawsa ang kasuko
sa huot nga hawla
Dinha sa imong kasingkasing.

Sa bentana,
Gilantaw nato ang kalibotan:
Wala na ang hudyaka,
upaw na ang kabukiran.
Wala na ang mga timawa,
gihurot sa demolisyon.
Patay na ang panaghiusa,
nahupas na ang rebolusyon.
Wala nay nahibiling tambal
para atong tomaron.
Milabay na ang kagahapon.
Wala nay ugma. Puro nalang karon.
Gilubong man nila ang atong pinulongan,
Kawton ra nato kini sa lubnganan
Dinhi sa atong kasingkasing.

--KOMANDER ROBOT
Jolo, Sulu