3.17.2011

lami


gisugo
sa inahan
ang singko anyos
niyang anak
sa pagpalit og asin.

mipahiyom
ang tindera
samtang nagtunol
sa pinalit
sa bata.

"asa mang sukli, dong?"

mipahiyom
ang bata
sa paaging
matipigan
ang katam-is
sa iyang giugom.

--RAUL FIGUES
Oslob, Cebu