3.08.2011

Ayawg Tugotig Kan-on Mo sa Buwaya


Ayaw tugoting kan-on sa mga buwaya
Ang inyong pagkatawo,
Ang inyong lawas ug kalag,
Samtang nabuhi mo niining nagtuyok nga kalibotan.

Ayaw tugoting mapailawom mo nila.
Kahibalo mo ngano?
Sakit ilang himbis, makahilak gayod mog dugo
Wala na lang mo masayod, hinay-hinay na diay nilang gikutkot
Sa ilang talinis nga himbis ang inyong kaunoran
Ang inyong liog hinay-hinay nang gituok
Ug ang inyong tiil gibitad padulong sa lubnganan.

Pagbantay mo, ayaw og kompiyansa
Bisan pa kon makit-an ninyong wala na sila galihok sa inyong atubangan
Wala moy gahom sa pagbasa sa ilang hunahuna
Pag-amping mo, kay basin sa sunod wala na moy ugma!

Ug kon dili malikayang hasmagon mo nila,
Ayawg kaulaw, pangayog tabang.
Kon ikaw ra usa,
Iampo na lang sa langit ang imong kaluwasan.

--ANGIE LEE
Pagsabungan, Dakbayan sa Mandaue