3.10.2011

kinumo

matag tan-aw nako
sa mga away ni Pacquiao

maglain akong kabuhi
malipong ko

ug mangapilo
ang akong mga tudlo

ug pasagdan ko na lang
nga maugom niini
ang nahabilin nakong kusog.

--RAUL FIGUES
Oslob, Cebu