3.15.2011

Uwan


Mibundak na ang uwan, akong higala.
Ang hangin, mihunghong sa akong dalunggan.
Ang mga baki, mihagikhik.
Ang mga atop nabalaka, mabasa na pod silag balik.

Mikusog na ang uwan, akong higala.
Ang danguyngoy sa hangin, makabungol na!
Apan, ang mga baki, nagpadayon gihapon sa ilang kalingawan,
Ug ang mga atop, nadawat na ang ilang kasinatian.

Kanus-a pa kaha mohunong ang uwan, akong higala?
Kanus-a pa kaha molinaw ang panganod nga akong gihangaran?
Kanus-a pa kaha mopakita kining bangaw nga akong gihuwat?
Kanus-a ko pa kaha madawat,
Nga ikaw ang hinungdan niini, akong higala?

Nasayod ko nga sa Iyang matuod nga panahon,
Mohunong ang uwan,
Malinaw ang kapanganoran,
Ug mopakita na gyod ang bangaw nga dugay ko nang gihuwat.

--ANGIE LEE
Pagsabungan, Dakbayan sa Mandaue