5.07.2012

Ang Babayeng Nagbarog Daplin sa CPG Avenue


Di na kinahaglang ipabudlot
ang imong ngabil nga gipintalan
nimog teknikolor nga lipstik,
kun badlisag lapis imong kilay
ug bitayag aryos nga morag
pulseras sa ka dako
ang duha nimo ka dunggan.
Labi nang way ayo nga nusnosag
uling imong mata
ug magkilo-kilo ka atubang
sa gamayng samin samtang
nagpangidhat nimo
ang miaging habalhabal drayber.
Samot nang way nada
nga gihiklad ang liab
sa imong blaws aron masiplit
ang Avon nimong bra
ug gibunot nimog gigirik-girik
ang branyong Galaxy nga selpon
samtang nag-usap-usap
kag babulgam, nagngisi-ngisig
naglingi-lingi sa upaw
ug puyra gaba nimong uyab
nga Amerkanong gakangukango.


-Noel P. Tuazon
Bingag, Dauis, Bohol