5.23.2012

antonio de padua


Ang yawa naghupot og ilimnong makahubog
Kilid sa labong nga dakit.
Ang anghel namaligya sa iyang dungog
Taliwala sa kangitngit.

“Sunod na lang,” akong gibalibaran ang iyang tanyag
Ug mibalik kog lakaw sa kahayag.

Ako ang pinili, ang kataposang santos nga dili.
Ako ang bugtong nahibalo
Apan akong nakalimtan kon unsa kadto . . .

Sa kilumkilom,
Ang tibuok dakbayan
Usa ka handomanan
Nga dili gayod nato mapanganlan.

Bisan sa kasikas
Akong madungog ang kahilom nga naghukas.

Sa kadalanan,
Daghang dagway ang akong nasugatan.
Tanan malipayon
Gawas sa usa nga nagbangotan.

Kinahanglan magdali, kinahanglan dili molingi.
Kay siya kansang nagsunod kanako,
Midagkot na sa iyang tabako,
Ug buot mokutlo sa akong kinabuhi.

--CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo