5.28.2012

tahas


Mamimisi,
Buhati kog pisi ginama sa balas
Aron makakuhag balod gikan sa dagat.

Mananahi,
Tahii kog kapa nga sakto alang sa usa ka hari
Gamit lang kining duha ka tanod nga dagom.

Panday,
Tukori kog dakong palasyo
Nga sa akong paggawas niini tigulang na ko.

Kusinera,
Paghiwa og usa ka bakat nga bombay
Samtang maghilak og luha nga bulawan.

Kon dili ninyo mabuhat ang tahas,
Ibutang ang inyong ulo sa tadtaran
Alang sa akong matadero.

-CD BORDEN
Dakbayan sa Sugbo