5.09.2012

Talaadlawan


Ambot pipila na kaha ka mga karnerong titik
Ang akong gipataak sa lininyahan mong laguna
Dili na maihap kay maihap ba ugod
Ang nagkintong mga luha ug nagharab-harab
nga mga katawa nga akong gipanip-it
Sa mga sekretong lawak sa puti mong panganod
Sukad kaniadto hangtod karon kayha ugma damlag?
Ang matag adlaw liniminan ba sa gugma kasilag
Pagsalig pagduhaduha kahadlok kahiubos
kamingaw ug kahidlaw?
Ikaw ug ako ray nasayod
Kanimo ko ipahungaw ipahaba isumbong gayod
ang tanan:
Sumala gikabatbat ko na ang mga alingawngaw
Sa nagkaguliyang nga dagaw sa nagdibal kong pagbati
Gikatug-an ko na ang mga lintunganayng tinagoan
Sa tanlag sa akong mga utlanan
Ug karon misugod na pagtambol ug pagsinulog dinhi ning
Galamhan ang libo ka libong lumad nga mga tiil
sa kabalaka:
Pastilan kon wala na ako kinsa na man unya ang tigsulat
Sa Adlaw ug Gabii sa mailong-tuwapos mong kalibotan
akong Talaadlawan?


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA