5.11.2012

sa akong pag-abli sa pultahan


nabuklas ang kangiob.
ang inyong mga mata morag hayag-lingin
nga bulan, nag-dan-ag sa akong pagtim-aw.

gidali-dali ninyog hipos
ang suliyaw sa mga agulo
giinat ang kunot sa habol
gipaundo ang lupyak sa unlan
ug gibistihan ang hukas nga higayon.

sa kahilom
sa akong pagpirok
ang lawak nahimong lubnganan sa
tubig nga gibadbad sa akong tutok.


-JESSREL GILBUENA
Sta. Fe, Isla sa Bantayan