5.30.2012

tambilagaw vincit amour


ang pagdibuho sa gumonhap sa nagtikubo
nga pasunding sa tangerine nga kasadpan
maoy suliran sa dalag nga mga ahito
ang dagat dili makabaligya sa mga balod
kay namatog na ang gipugad nga lapyahan

karon pamatud-i kanako ang kaalingasa
sa mga bulak sa magbabalaklaurel nga hardin
nga gibuboan mo sa kanunay sa kanunay
ang mga amorsiko nanulpok sa mga sidsid
sa laagan nga mga panyolito sa nagkuwap
nga kahayag ning tumutunod nga kalibotan

ang mapanamilitong mga gutlo nagahukdong
sa beranda sa nanghupawng kahilom
mahimong pintalon mo na ang gitinang dagat
nga giipis gitagay ko ning kopita sa mga dagaw
inigpanambilagaw sa nanamilit naggakos tang duhiraw


-melquiadito maambong allego, md
palm harbor, florida, usa