5.15.2012

tahasmisyon: takda ug tukma


ang kahayag adunay tukmang kahulogan ug lunlon katahom
sa alampoanan sa buta nga kangitngit
ang gatakdol nga bulan usa ka bisitang dinapit
uban ang dukirok nga mga bituon
kada butang adunay iyang kaugalingong teritoryo
kapuslanan ug kapaingnan
kon wala ang parola kinsang mananagat unsang bapor
magpatuyang paglatagaw sa kapunawpunawan sa kadagatan?
matag linalang adunay giangkon gitakdang panahon
dapit ug gimbuhaton kansang waykinutobang pailob
magmugnag dihadihang dadangatan


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Palm Harbor, Florida, USA