5.25.2012

balakisaw: pasumbingay sa ayaayng mayo: linaw hapsay


Ang dagat giplantsa ni Cel Balorio
kunohay sa waykibo nga donsilyang Mayo
Human mananghid sa nanahid nga hutuhot
ang mga balod dungang nagmartsa
padulong sa nangabay nga baybayon
Ang nanapo nga layag inanay nanampiling
atubang sa bugsay nga gasandig nanghuyatid sa baroto
Ang kurotsay sa nagsakdapsakdap nga hangin hagawhaw na
Nagtighaya ang namukol namugdo nga pundo
Hinolhinola haplasi kini timonil maninindaw Cel Balorio


-MELQUIADITO MAAMBONG ALLEGO, MD
Putat, Tuburan, Sugbo, Pilipinas