1.16.2011

alang sa batang nagsakay sa puting kabayo


(sa bata sa hulagway nga nakit-an sa ayala)

i. kaniadto

makit-an siya
magpungko sa kilid sa aseras
magbukhad sa palad
samtang mag-agas
ang sip-on gikan sa ilong
paingon sa lagom niyang sinina.
iyang tutok
molapos sa kalag
sa mahilingi kaniya.

ii. karon

bisan unsa kalayo
iya rang maabtan 
iya rang kuptan ang pisi
ug dayon moariba 
lahos lupad lukso
sa pila ka bukid ug bungtod
basta madungog niya
ang imong pagsangpit
sa iyang ngalan.

--PIERO ALDAYA
Carcar, Sugbo