1.15.2011

pag-agda


ang mga balod
miimbitar nako adtong miaging gabii
dalhon daw ko
pabalik sa yuta diin ko giturok
sa hilom, mibalibad ko
ug sila nahibulong, nangutana
"uga, tipak, hawan
unsa pa may angay nako balikan ngadto?"

--SADIE BAXTER
Dakbayan sa Cebu